Gemeente Reiningingsdienst
Dit was een schoolopdracht voor de HBO module Grafisch ontwerpen, betreffende het huisvuilbeleid van de fictieve gemeente Timboektoe. 
Het verhaal
Door de aanpak van zwerfvuil in winkelgebieden en bedrijventerreinen door de gemeente Timboektoe, is het zwerfvuil de afgelopen 5 jaar met 40% afgenomen. Nu wordt het tijd voor de volgende stap met de aanpak van de particulieren  afvalstroom. Er zullen ondergrondse containers komen voor huisvuil, papier en glas en daarnaast zal de vuilophaal- en verwerkingsdienst in een meer zelfstandige organisatie geplaatst worden. Er is nood aan een nieuwe visuele identiteit
voor de vuilophaal- en verwerkingsdienst en communicatie aan de inwoners van de gemeente betreffende de invoering van het nieuwe afvalinzamelings- en verwerkingssysteem.
Te ontwerpen:
- Logo
- Container communicatie
- Briefpapier
- Website
- Informatie folder

Aanpak
Kijkende naar de vele logo's van afvalverwerkers en recyclingsbedrijven, wordt er bij dit soort bedrijven snel geneigd naar de kleur groen en wordt er in de logo's veel gebruik gemaakt van (ronddraaiende) pijlen. Daarnaast zie je beide kenmerken ook steeds meer bij andere bedrijven terug komen, zodra het duurzaamheid betreft. Om de Gemeente Reinigingsdienst van de gemeente Timboektoe te laten onderscheiden van de andere bedrijven heb ik er daarom voor gekozen, om de kleur groen en de pijlen proberen te voorkomen. 
Na onderzoek gedaan te hebben, had ik 3 stylescapes ontworpen, waarvan onderstaande gekozen is om verder mee te gaan. Met het gebruik van de stylescape (niet te vergelijken met een moodboard), is de typografie, het kleurenpallet en het gebruik van afbeeldingen en layout al redelijk ver vastgelegd. 


Het logo
Het onderstaande logo is gekozen uit 3 uitgewerkte concepten. In het vierkante vlak zie je de 3 ondergrondse containers (huisvuil, glas en papier) naast elkaar staan, zoals ze ook in het straatbeeld naast elkaar komen te staan. Het logo bestaat uit elementen die in een later stadium tevens gebruikt kunnen worden voor andere ontwerpen, zoals de onderscheidende symbolen voor de verschillende ondergrondse containers. 
Het logo werkt zowel in kleur, als in zwart/wit, diapositief of monochromatisch. 

Container communicatie
Voor de inwoners van Timboektoe moet het duidelijk ze waar ze welk afval kunnen inleveren en daarnaast moeten ze de 3 soorten ondergrondse containers van elkaar kunnen scheiden. Daarom ben ik begonnen met het ontwerpen van de iconen voor elke soort afval, zodat deze gebruikt konden worden voor de container communicatie, de website én de informatie folder. 
Het ontworpen logo wordt hierbij als basis gebruikt. De iconen bestaat uit hetzelfde vierkant als het logo, maar de inhoud is een "lijntekening" van de betreffende afvalsoort. De iconen papier, glas en huisvuil zijn vervolgens verder uitgewerkt tot communicatie voor de ondergrondse containers. 
Briefpapier
Er moest briefpapier voor intern en extern gebruik ontworpen worden, waarbij er gebruik gemaakt ging worden van C5 enveloppen. 
Webdesign
Er moest een website ontwerp gemaakt worden, voor een informatieve website waar de bewoners van Timboektoe terecht konden voor alle informatie betreffende afval en de daarbij horende veranderingen. Ik heb hierbij de soorten content gebundeld in blokken (het nieuws, de veranderingen en hoe het afval gesorteerd moet worden) en vervolgens een tijdlijn toegevoegd die de inwoners inzicht moet geven over wat er wanneer gaat veranderen. 
En dat allemaal in de stijl van de Gemeente Reinigingsdienst. 
Informatie folder
De informatie folder voor de inwoners van Timboektoe is een drieluik geworden, waarbij de inwoner bij het openslaan een duidelijke boodschap ziet van waar de gemeente voor staat: Timboektoe schoon!!!. Verder zien ze welke soorten afval waar ingeleverd moeten worden, hoe ze kunnen zien in welke container welk afval hoort en wordt de website van de Gemeente Reinigingsdienst gepromoot. Dit waren allen eisen waaraan de folder moest voldoen. Aan de achterzijde was er ruimte voor een omslag en 2 extra kolommen voor aanvullende informatie. Het laatste hoefde niet ontworpen te worden. 

Andere interessante projecten

Back to Top